Địa chỉ:  54A Xô Viết Nghệ Tĩnh,P. 19, Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909.880.691
Email: khiemtran.ktr@gmail.com