Địa chỉ:  Tầng 5, Tòa nhà RICO, 363 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng, Việt Nam
Hotline: 0911299066
Email: thailp.68land@gmail.com